Betaalbaar Pensioen. Simpel geregeld.

Simpelpensioen.

10
jun

Vrijdag 7 juni 2013 is er door de vakbonden en werkgevers met het kabinet een akkoord bereikt over pensioen.

De mogelijkheid om met belastingvoordeel te sparen voor pensioen wordt in 2015 sterk ingeperkt. Jaarlijks mag minder belastingvrij apart worden gezet voor de oude dag. Deze versobering moet de staatskas een slordige 3 miljard gaan opleveren.

Het blijft de bedoeling dat een pensioen bij elkaar gespaard kan worden van 70% van het gemiddeld verdiende loon. Omdat de pensioenleeftijd omhoog gaat kan dat volgens het kabinet door jaarlijks minder belastingvrij apart te zetten.

Nu mag 2,25 procent van het salaris minus de AOW-franchise apart worden gezet. In het regeerakkoord wilden de VVD en de PvdA dat verlagen naar 1,75 procent.

Versobering

De sociale partners zijn fel tegen deze versobering. Zij voorzien dat de pensioenopbouw gaat tekortschieten.

Akkoord

Nu is er dan toch een akkoord gesloten dat jaarlijks iets meer, namelijk 1,85 procent per jaar, belastingvrij mag worden gespaard voor het pensioen.

klein beetje goed nieuws voor werkgevers en werknemers in tijden dat de pensioenen onder druk staan!

 

bron: Telegraaf d.d. 08 juni 2013

Vorige pagina
Terug naar weblog