Betaalbaar Pensioen. Simpel geregeld.

Simpelpensioen.

27
jun

Het versoberen van de pensioenen is afgesproken in het begrotingsakkoord van 2012, beter bekend als het Kunduz akkoord. Het akkoord werd gesloten door de vijf partijen om het EMU tekort terug te dringen tot 3%. Afspraak daarin was het versneld en stapsgewijs verhogen van de pensioenleeftijd. Daardoor krijgen werknemers langer de tijd om hun pensioen op te bouwen. Het opbouwpercentage van maximaal 2,25% per dienstjaar moet daarom met ingang van 1 januari 2014 terug naar maximaal 2,15%, een verlaging van 0,1%. In het Sociaal Akkoord van 2013 werd afgesproken met ingang van 1 januari 2015 het percentage nog eens verder te verlagen naar 1,75%, een verlaging van maar liefst 0,4%. Dit betekent al met al een verlaging van de pensioenopbouw met 23%! Je zou denken dat de pensioenpremies bij pensioenfondsen nu ook fors omlaag kunnen.  Maar dat is, vinden pensioenfondsen, nu net niet de bedoeling. Zij denken het geld hard nodig te hebben om de pensioenen betaalbaar te houden. De oppositie is daarom nu faliekant tegen de voorstellen, als de premies niet omlaag gaan. Want zo worden met name de jongeren het slachtoffer, vindt de oppositie. Het lijkt erop dat het kabinet zich ten onrechte rijk heeft zitten rekenen. Want de pensioenfondsen zitten aan de premieknoppen en niet het kabinet. De vraag is alleen wie de rekening betaalt.

Vorige pagina
Terug naar weblog