Betaalbaar Pensioen. Simpel geregeld.

Simpelpensioen.

13
aug

Voortaan fors minder pensioen!

Vlak voor de vakantieperiode heeft de Tweede Kamer de beide wetsvoorstellen aangenomen die de versobering van pensioen aangaan. De pensioenopbouw zal met ruim 20% verminderen ten opzichte van de huidige fiscale ruimte. Daarnaast wordt de pensioenopbouw beperkt tot maximaal 100.000 euro inkomen. De pensioenopbouw door middel van lijfrentepremieaftrek wordt ook verlaagd, zelfs met 25% ten opzichte van het huidig percentage. Al met al stevige ingrepen waarbij de Regering doet voorkomen of met de maximaal 70% opbouw gerekend over 40 dienstjaren er niets gaat veranderen.

De beide wetsvoorstellen zijn niet onomstreden. De Eerste Kamer zal nu zijn akkoord moeten geven wil met ingang van 1 januari 2014 deze beide wetten in werking treden. De wijzigingen in de pensioenregelingen zullen per 1 januari 2015 of uiterlijk 2016 moeten worden doorgevoerd.

Vorige pagina
Terug naar weblog