Betaalbaar Pensioen. Simpel geregeld.

Simpelpensioen.

Disclaimer

 

De door Xpension/Simpelpensioen op/via deze site(s) verstrekte informatie is geen 
aanbod, concreet advies of financiële dienst. De door Xpension/Simpelpensioen verstrekte 
informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, doch voor de 
juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is 
uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Xpension/Simpelpensioen alsook (eventuele) overige leveranciers van informatie aan deze site(s) aanvaarden geen 
enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte 
informatie. Xpension/Simpelpensioen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de 
inhoud van sites die niet door Xpension/Simpelpensioen worden onderhouden en 
waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Xpension/Simpelpensioen.

De afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. 
De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt.
De afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden.
De afnemer is verplicht aanwijzingen van Xpension/Simpelpensioen omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.
Het Nederlands recht is van toepassing.